Сертификати

Има ли значение?

Да! Важно за всеки дентален лекар е да не спира да придобива нови знания и умения. Съществуват различни форми на следдипломна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания (книги, списания).

Чрез подобни форми на обучение аз се запознавам с най-новите открития, материали и технологии в областта на денталната медицина, развивам техниката си и обменям опит с колеги, за да мога да предложа най-добрата грижа на пациентите си тук.